AKTUALNOŚCI
XV Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych" - sprawozdanie


kliknij aby pobrać sprawozdanie


V Turniej Ekologiczno-Wędkarski im. Anatola Wakuluka, Zalew Siemianówka, 1 sierpnia 2009 (sprawozdanie)

kliknij aby pobrać sprawozdanie

Wielkość kosztów bieżących ochrony środowiska w sektorze gospodarczym (Sekcje od A, B, F-K wg PKD) w Polsce w 2008 r.

Kwestionariusz OŚ-29/k

Objaśnienia do kwestionariusza OŚ-29/k

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczace kwestionariusza OŚ-29/k

(08.01.2007)
Zapraszamy do biblioteki Fundacji:
Rezerwacja i przeglądanie tytułów on-line.

kliknij!

ARCHIWUM
Międzynarodowy Turniej Ekologiczno-Wędkarski im. Anatola Wakuluka, Kanał Augustowski, 2 czerwca 2007

strona turnieju - kliknij.

DOSKONALENIE METOD I FORM KSZTAŁCENIA EKONOMICZNO-EKOLOGICZNEGO W SZKOŁACH WYŻSZYCH
seminarium Białystok, 16-17.10.2006
II Ogólnopolski Turniej Ekologiczno-Wędkarski im. Anatola Wakuluka
Zalew Siemianówka, 25.06.2006
Seminarium "Siemianówka - szansa czy zagrożenie?"
Zalew Siemianówka - Nowa Łuka, 25 czerwca 2006 r.
PARTNERZY:
Q24 Wypożyczalnia
POBIERZ:
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku w 2007 r.

pobierz sprawozdanie
Publikacje i działalności Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

wykaz prac fundacji

wykaz publikacji "Ekonomia i Środowisko"

wykaz książek dostępnych w Zielonej Bibliotece

-->
  "Leśne tajemnice" w rękach nauczycieli wychowania przedszkolnego

Nauczyciele wychowania przedszkolnego z dużym zainteresowaniem i emocjami poznawali "leśne tajemnice" podczas seminarium i warsztatów zorganizowanych przez RDLP w Białymstoku w ramach realizacji projektu edukacyjnego dla kreatorów przedszkolnej edukacji ekologicznej Las, tajemnice i ... przedszkolaki

więcej...

  Las, tajemnice i ... przedszkolaki.

Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku rozpoczęła realizację przedsięwzięcia Las, tajemnice i ... przedszkolaki. Projekt edukacyjny dla kreatorów przedszkolnej edukacji ekologicznej.

Zadanie adresowane jest do nauczycieli i rodziców najmłodszej grupy szkolnej, przebiegać będzie kilkuetapowo, polegać będzie na przygotowaniu materiałów pomocniczych do edukacji przyrodniczo-leśnej zawierających proste grafiki czytelne dla najmłodszych, organizacji spotkania dla edukatorów przedszkolnych w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz organizacji warsztatów w Nadleśnictwie Krynki w Poczopku.

Celem głównym zadania jest edukacja ekologiczna wychowawców przedszkolnych, którzy zdobytą wiedzę wykorzystają w pracy z najmłodszą grupą szkolną w województwie podlaskim.

Do celów pośrednich należą:

 • pobudzanie troski o stan środowiska u najmłodszej grupy mieszkańców Podlasia;
 • kształtowanie w dzieciach rozpoczynających edukację pozytywnych więzi ze środowiskiem i odpowiedzialności za jego stan;
 • nauka dzieci prostych czynności związanych z przestrzeganiem zasad bezpiecznego przebywania w lesie;
 • pobudzenie emocjonalnie i wywołanie poczucia współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska;
 • przygotowanie materiałów pomocniczych do przedszkolnej edukacji ekologicznej;
 • poznawanie procesów oraz zasad jakimi rządzi się środowisko leśne;
 • zaangażowanie rodziców w proces edukacji ekologicznej najmłodszych.

Etap 1. Seminarium "Zdobywamy wiedzę" - 24 września 2009 r.
W ramach pierwszego przedsięwzięcia zorganizowane zostanie seminarium dla nauczycieli i wychowawców przedszkolnych z obszaru województwa podlaskiego (około 50 osób). Celem seminarium będzie zaznajomienie z ideą i założeniami projektu.
Podczas seminarium przedstawione zostaną informacje:

 • jak pokazać najmłodszym las w sali dydaktycznej lub w czasie wycieczki,
 • jak "zabrać" ze sobą kawałek lasu,
 • jak ułatwić dostęp do edukacji leśnej niezależnie od wieku i sprawności.
Po seminarium wszyscy uczestnicy wezmą udział w warsztatach terenowych w Poczopku.

Etap 2. Warsztaty - "Odkrywamy tajemnice lasu" - 24 września 2009 r.
Pod tym hasłem odbędą się warsztaty terenowe dla grupy kreatorów edukacji ekologicznej (około 50 osób) z przejazdem na teren Nadleśnictwa Krynki w Poczopku. Jest to obiekt o bogatej infrastrukturze służącej edukacji leśnej, z ciekawą ofertą wypracowanych, sprawdzonych sposobów przybliżania wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz gwarantujące opiekę merytoryczna doświadczonych edukatorów leśnych. Będzie to również okazja do bezpośredniej wymiany poglądów i dzielenia się własnymi doświadczeniami pracy edukacyjnej. Aby uatrakcyjnić warsztaty, stworzyć warunki do rozmowy w kuluarach, wymienić się poglądami i doświadczeniem, po zakończeniu części teoretycznej odbędzie się ognisko integracyjne.

Etap 3. Publikacja Las, tajemnice... i przedszkolaki
W ramach trzeciego działania planowane jest wydanie publikacji przeznaczonej dla najmłodszych miłośników lasu, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o lesie, poznać związki łączące poszczególne jego elementy, odkryć rządzące nim prawa i zrozumieć zasady, którymi kieruje się leśnictwo. Wydana broszura będzie skuteczną pomocą edukacyjną dla nauczycieli i wychowawców przedszkolnych oraz rodziców z obszaru województwa podlaskiego. Broszura zostanie wydana pod koniec 2009 roku.

Proponowane spotkania, warsztaty i pomoc w postaci publikacji dydaktycznej pozwolą rozbudzić w nauczycielach pasję poznawania przyrody, która będą przekazywać najmłodszym uczniom w trakcie zajęć.

Do pobrnia: KARTA ZGŁOSZENIA - SEMIANRIUM I WARSZTATY W POCZOPKU, 24 WRZEŚNIA 2009

  Edukacja ekologiczna i wędkarska dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z książką Edukacja ekologiczna i wędkarska dzieci i młodzieży. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Polskiego Związku Wędkarskiego wydaną przez Polski Związek Wędkarski.

W publikacji zamieszczono referaty wygłoszone podczas Seminarium Działalność wśród dzieci i młodzieży na rzecz upowszechniania ekologii, wędkarstwa i sportu wędkarskiego - dorobek i perspektywy organizowanym we współpracy z KG ZHP, ZG LOP, ZG PTTK, a także zaproszonymi do udziału delegacjami związków wędkarskich Niemiec, Czech, Słowacji oraz Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja, Fundacją Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
W publikacji znalazły się następujące referaty:

 • Andrzej Demianowicz - Edukacja ekologiczna w Polsce. Teoria i praktyka;
 • Agnieszka Milke - Liga Ochrony Przyrody w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • Antoni Kustusz - Rola mediów wędkarskich w proekologicznym i wędkarskim wychowaniu młodzieży;
 • Agnieszka Świderska - Upowszechnianie wiedzy ekologicznej poprzez wędkarstwo na przykładzie Międzynarodowego Turnieju Ekologiczno-Wędkarskiego im. Anatola Wakuluka;
 • Henryk Bębnowicz - Działalność Rady do spraw Młodzieży przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego;
 • Henryk Miłoszowski - Współpraca Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego Związku Wędkarskiego w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej;
 • Anna Gowin - Wychowanie ekologiczne w Związku Harcerstwa Polskiego;
 • Mariusz Drozdowski - Internet jako medium wspierające proces wychowania ekologicznego;
 • Jacek Bożek - Klub Gaja w pracy z młodzieżą na rzecz programu ekologicznego "Zaadoptuj rzekę";
 • Mirosław Iwański - Praca Polskiego Związku Wędkarskiego z dziećmi i młodzieżą;
 • Andrzej Mielczarek - Praca z dziećmi i młodzieżą wędkarską na terenie Okręgu PZW we Wrocławiu;
 • Jerzy Niedźwiedzki - Praca z młodzieżą w Okręgu Nadnoteckim PZW;
 • Stanisław Dziki - Pozyskiwanie młodzieży do Związku na przykładzie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Gdynia - Miasto;
 • Kazimierz Krzysiek - Praca z dziećmi i młodzieżą w Okręgu PZW w Legnicy;
 • Mariusz Kazienko - Upowszechnianie wędkarstwa i ekologii w działalności Okręgu PZW w Przemyślu;
 • Waldemar Kołodziejczyk - Wychowanie ekologiczne dzieci i młodzieży w praktyce Okręgu PZW w Chełmie;
 • Dieter Mechtel - Szkoły wędkarskie w Brandenburgii;
 • Thomas Meinelt, Michael Winkel - Prawne i edukacyjne aspekty wędkarstwa dzieci i młodzieży w Niemieckim Związku Wędkarskim (DAV);
 • David Zdworzaczek - Działalność proekologiczna i prowędkarska na rzecz dzieci i młodzieży w Czechach;
 • Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Agnieszka Świderska - Finansowanie edukacji ekologicznej;
 • Jolanta Śledzińska - Ochrona środowiska naturalnego na przykładzie ogólnopolskich przedsięwzięć Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;
 • Teodor Rudnik Program przedsięwzięcia Polski Związek Wędkarski w szkole;
 • Stanowisko uczestników seminarium Działalność wśród dzieci i młodzieży na rzecz upowszechniania ekologii, wędkarstwa i sportu wędkarskiego - dorobek i perspektywy. Wrocław 19-20 marca 2007 roku;
 • Uchwała nr 59 Zarządu Głównego PZW z dnia 31 sierpnia 2007 roku.

Książka rozpowszechniana jest bezpłatnie przez Polski Związek Wędkarski.
Wydanie książki dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  Pamięci Profesora

Od Ekorozwoju w gminie (1993)
do Żywiołowego rozprzestrzeniania się miast (2006)..............

Trzynaście lat wydawniczej współpracy z Profesorem zamknęła śmierć wybitnego uczonego, wielkiego Polaka, człowieka, dla którego indywidualności nie ma określeń choćby w najmniejszym stopniu odzwierciedlających Jego Jestestwo. Został ...telefon głuchy... i pamięć, która przetrwa, bo skromności, kultury, intelektu i arystokratycznego sposobu bycia nie da się zapomnieć.

Stefan Kozłowski odszedł ze sceny nauki na niebiańskie wrzosowiska.

Żegnamy Cię, Profesorze.

  Sondaż

"Badanie potrzeb szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska na Podlasiu".

Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych planuje przeprowadzenie trzech nieodpłatnych szkoleń tematycznych, które poprzedzone są sondażem "Badanie potrzeb szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska na Podlasiu", w związku z tym prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 tematów szkoleń, w których chcieliby Państwo uczestniczyć lub zauważają potrzebę zrealizowania ich na Podlasiu.
Wyniki ankiet pomogą nam ustalić, na jakie szkolenia jest największe zapotrzebowanie oraz pomogą w wyborze tematyki szkoleń.
Wyniki ankiet oraz terminy szkoleń zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji.
pobierz ankietę

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Home   |   O Fundacji   |   Działalność   |   Publikacje   |   Psycholog Konczelska   |   Kontakt
© Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2006