BIBLIOTEKA
Obsługa konta:
Podaj imię: nazwisko:
Podaj hasło:
Założenie nowego konta
Wyszukiwanie pozycji w bazie:Główne kategorie wydawnictw książkowych znajdujących się w bibliotece:
 1. ALBUMY

 2. EDUKACJA EKOLOGICZNA, METODYKA

 3. EKOLOGIA OGÓLNA, BIOLOGIA, BOTANIKA

 4. EKOROZWÓJ

 5. ENERGIA ODNAWIALNA I ALTERNATYWNA

 6. FILOZOFIA, POLITYKA, ETYKA

 7. GEOGRAFIA, GEOLOGIA, GLACJOLOGIA

 8. LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA

 9. OCHRONA POWIETRZA, HAŁAS

 10. OCHRONA PRZYRODA, PARKI NARODOWE

 11. OCHRONA ŚRODOWISKA, PODRĘCZNIKI

 12. OCHRONA WÓD, ŚCIEKI

 13. ODPADY

 14. POZARZĄDOWE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE

 15. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

 16. ROCZNIKI, OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

 17. ROLNICTWO EKOLOGICZNE

 18. MAPY (TURYSTYKA)

 19. ZARZĄDZANIE I EKONOMIA ŚRODOWISKA

 20. ZDROWIE

 21. INNE

 22. UNIA EUROPEJSKA

Główne kategorie multimediów znajdujących się w bibliotece:
 1. Filmy na kasetach video (VHS)

 2. Płyty CD


Informacje.
Korzystanie z biblioteki polega na odnalezieniu wybranej pozycji oraz jej zarezerwowaniu. Rezerwacja możliwa jest po uprzednim zarejestrowaniu się w bazie danych. Dane osobowe znajdujące się bazie wykorzystywane sa tylko i wyłącznie w celu weryfikacji użytkownika. Użytkownik rejestrujący się w bazie wyraża jednocześnie zgodę na ich przechowywanie. Rejestracja nowego konta może odbyć się także w bibliotece (w biurze FUNDACJI przy ul .Brukowej 28). Rezerwacja pozycji wygasa automatycznie po trzech dniach. Odbiór pozycji odbywa się w biurze FUNDACJI. Po wypożyczeniu pozycji należy ją zwrócić w okresie do 2 tygodni.
Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
© Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2006