"EKONOMIA I ŚRODOWISKO"

Czasopismo "Ekonomia i Środowisko"
Journal "Economics and Environment"

W skład Rady Programowej czasopisma "Ekonomia i Środowisko" wchodzą:
The Program Council of the journal "Economics and Environment" includes:

 • prof. Zbigniew Bochniarz
 • prof. Tadeusz Borys
 • prof. Adam Budnikowski
 • prof. Józefa Famielec
 • prof. Bogusław Fiedor
 • prof. Wojciech J. Florkowski (USA)
 • prof. Kazimierz Górka
 • prof. Włodzimierz Kaczyński (USA)
 • prof. Teresa Łaguna
 • prof. Rafał Miłaszewski
 • prof. Anatolij I. Popow (Rosja)
 • prof. Bazyli Poskrobko
 • prof. Leszek Preisner
 • prof. Tomasz Żylicz

Redaktorem naczelnym czasopisma jest dr inż. Elżbieta Broniewicz
The journal's editor in chief is Ph.D. Elżbieta Broniewicz

Redaktorami działowymi są:
Editors of particular sections are:

 • dr Małgorzata Burchard-Dziubińska,
 • prof. Stanisław Czaja,
 • prof. Dariusz Kiełczewski,
 • prof. Eugeniusz Kośmicki.
 • prof. Barbara Kryk,

Sekretarzem czasopisma jest mgr Bogumiła Powichrowska
The journal's secretary is M.A. Bogumiła Powichrowska

e-mail:wydawnictwo@fe.org.pl

Spisy treści numerów: 1 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8-9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36

Home   |   O Fundacji   |   Działalność   |   Publikacje   |   Psycholog Konczelska   |   Kontakt
© Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2006