"EKONOMIA I ŚRODOWISKO"

Działalność wydawnicza FEŚiZN.
W ciągu kilkunastu lat istnienia FEŚiZN i działającego w jej strukturze Wydawnictwa Ekonomia i Środowisko wydano około 200 tytułów. Dominują wśród nich książki o objętości 8-12 arkuszy autorskich, ale są również albumy, słowniki i broszury. Przygotowaniu książek towarzyszy olbrzymie zaangażowanie kilkunastoosobowego zespołu. Łączny nakład wydanych książek i czasopism wynosi ponad 300 000 egzemplarzy, z czego ponad 200 000 rozpowszechnionych zostało bezpłatnie. Ich wartość wynosi ponad prawie 1 mln PLN.
Szkolenia i działalność informacyjna FEŚiZN.
Istotnym aspektem działalności Fundacji jest edukacja ekologiczna.
Wyraża się ona między innymi współorganizacją dorocznych, ogólnopolskich akcji, takich jak obchody Dnia Ziemi i Sprzątanie Świata, jak również imprez okolicznościowych połączonych z koncertami ("Jak się krzątać, by świata nie sprzątać", "Świat w kolorze nadziei"), prelekcji wygłaszanych przez pracowników w szkołach, prowadzeniem Zielonego Informatorium i Zielonej Biblioteki, jak również uzupełnianie zbiorów innych bibliotek naszymi, bezpłatnymi egzemplarzami książek związanych z ochroną środowiska.
Edukacja ekologiczna prowadzona przez Fundację przejawia się również poprzez współorganizację konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizację konferencji metodycznych i szkoleń nauczycieli.

Prace naukowo-badawcze FEŚiZN.

Fundacja zrealizowała kilkadziesiąt tematów naukowo-badawczych, które dotyczyły ekonomii, ochrony środowiska, zarządzania, polityki ekologicznej, socjologii, inżynierii środowiska i pokrewnych zagadnień interdyscyplinarnych. W efekcie prac badawczych powstało wiele publikacji. Zrzeszeni w Fundacji naukowcy gwarantują najwyższy dostępny poziom prac.
Home   |   O Fundacji   |   Działalność   |   Publikacje   |   Psycholog Konczelska   |   Kontakt
© Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2006