DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Prace naukowo-badawcze FEŚiZN.

Fundacja zrealizowała kilkadziesiąt tematów naukowo-badawczych, które dotyczyły ekonomii, ochrony środowiska, zarządzania, polityki ekologicznej, socjologii, inżynierii środowiska i pokrewnych zagadnień interdyscyplinarnych. W efekcie prac badawczych powstało wiele publikacji. Zrzeszeni w Fundacji naukowcy gwarantują najwyższy dostępny poziom prac.

Ekonomiczne, w tym:

  • Internalizing environmental impacts of industry in Poland
  • Badanie wielkości kosztów bieżących ochrony środowiska w jednostkach gospodarczych i gospodarstwach domowych
  • Oceny oddziaływania na środowisko
  • Informator dotyczący źródeł i zasad finansowania ochrony środowiska w Polsce

Z zakresu zarządzania, w tym:

  • Program zagospodarowania obszaru gmin Puszczy Białowieskiej
  • Metodyka opracowywania programów i planów w zakresie ochrony środowiska na szczeblu samorządu lokalnego
  • Opracowanie koncepcji promocji różnorodności biologicznej i walorów turystycznych Polski na przykładzie Zielonych Płuc Polski

Prawne, w tym:

  • Zadania organów administracji w zakresie ochrony środowiska. Tabele kompetencyjne

Techniczne, w tym:

  • Bilans osadów województwa podlaskiego
  • Wykonanie oceny stanu technicznego stacji uzdatniania wody w województwie podlaskim
  • Inwentaryzacja odnawialnych źródeł energii w powiatach województwa podlaskiego

Home   |   O Fundacji   |   Działalność   |   Publikacje   |   Psycholog Konczelska   |   Kontakt
© Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2006