Siemianówka - szansa czy zagrożenie?

Seminarium Siemianówka - szansa czy zagrożenie?

Zalew Siemianówka - Nowa Łuka, 25 czerwca 2006 r.

Gmina nad Zalewem - atuty i utrudnienia

Mikołaj Pawilcz, Wójt Gminy Narewka

Metody renaturalizacji

Leon Chlabicz, Kierownik zbiornika wodnego "Siemianówka"

Gospodarka rybacko-wędkarska na Zalewie Siemianówka

Jerzy Łucki, Grzegorz Pul - Biuro Zarządu Okręgu PZW w Białymstoku

Walory przyrodniczo-krajobrazowe w radiu

  • Zasoby przyrodnicze należy widzieć nie tylko jako element ekosystemu, ale również jako ważny element dziedzictwa kulturowego społeczności zamieszkującej dany teren.

Zbigniew Krzywicki, Sejmik Województwa Podlaskiego

Wymagania UE kąpielisk w wodach otwartych

Anna Wakuluk, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Wpływ Siemianówki na rzekę Narew

Andrzej Bielonko, Narwiański Park Narodowy

Możliwości finansowania inwestycji związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem Zalewu Siemianówka

Katarzyna Garbarczyk, Politechnika Białostocka

Zagrożenie kłusownictwem Zalewu Siemianówka w porównaniu z innymi wodami województwa podlaskiego

Jerzy Korszuń - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej

Walory przyrodnicze Siemianówki w aspekcie wykorzystania turystycznego

  • Walory przyrodnicze terenu determinują rozwój turystyki weekendowej, turystyki krajoznawczej, a przede wszystkim turystyki specjalistycznej: ornitologicznej, wędkarstwa, łowiectwa, żeglarstwa, sportów wodnych i motorowodnych.

Sebastian Demianowicz, PU-A ASTWA Sp. z o.o.

Inżynieryjne metody rekultywacji zbiorników zaporowych w odniesieniu do Siemianówki

Andrzej Demianowicz, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Home   |   O Fundacji   |   Działalność   |   Publikacje   |   Psycholog Konczelska   |   Kontakt
© Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2006