Seminarium 16-17.10.2006

W dniach 16-17 października 2006 roku w Białymstoku odbyło się seminarium DOSKONALENIE METOD I FORM KSZTAŁCENIA EKONOMICZNO-EKOLOGICZNEGO W SZKOŁACH WYŻSZYCH. .

Organizatorem spotkania była Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku przy współpracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Seminarium zostało objęte patronatem naukowym Komitetu "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN i Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Oddział Polski. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył prof. dr Zbigniew Ejsmont

Celem Seminarium była dyskusja nad stanem i perspektywami rozwoju kształcenia dotyczącego rozwoju zrównoważonego oraz wypracowanie propozycji programu działań w tym zakresie w najbliższych latach.

W trakcie obrad zaprezentowano następujące referaty:

Drugiego dnia seminarium przeprowadzono dyskusję na temat Propozycji dotyczących nowych rozwiązań systemowych w zakresie edukacji ekonomicznej oraz ekologicznej. Moderatorzy: dr hab. Dariusz Kiełczewski i dr Bożena Dobrzańska zaprezentowali wyniki prac w dwóch grupach roboczych, zaś podsumowania całego seminarium dokonał prof. dr hab. Bazyli Poskrobko. Materiał z dyskusji zaprezentowany zostanie po ich obróbce redakcyjnej oraz zamieszczony wraz z pozostałymi referatami w zeszycie specjalnym "Ekonomii i Środowiska".

Seminarium dofinansowano ze środków:
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


oraz
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Białymstoku

Home   |   O Fundacji   |   Działalność   |   Publikacje   |   Psycholog Konczelska   |   Kontakt
© Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2006