DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Szkolenia i działalność informacyjna FEŚiZN.

Istotnym aspektem działalności Fundacji jest edukacja ekologiczna.

Wyraża się ona między innymi współorganizacją dorocznych, ogólnopolskich akcji, takich jak obchody Dnia Ziemi i Sprzątanie Świata, jak również imprez okolicznościowych połączonych z koncertami ("Jak się krzątać, by świata nie sprzątać", "Świat w kolorze nadziei"), prelekcji wygłaszanych przez pracowników w szkołach, prowadzeniem Zielonego Informatorium i Zielonej Biblioteki, jak również uzupełnianie zbiorów innych bibliotek naszymi, bezpłatnymi egzemplarzami książek związanych z ochroną środowiska.

Edukacja ekologiczna prowadzona przez Fundację przejawia się również poprzez współorganizację konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizację konferencji metodycznych i szkoleń nauczycieli.

Działalność szkoleniowa i informacyjna FEŚiZN to między innymi:

 • Kilkadziesiąt konferencji, szkoleń i seminariów; w tym związane z edukacją ekologiczną:
  • organizacja seminarium "Kształcenie kadr na potrzeby ekorozwoju" przy udziale Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • organizacja seminarium "Ekologiczna edukacja studentów" przy udziale Uniwersytetu Minessotta
  • organizacja IV Konferencji Dziekanów Wydziałów Inżynierii Środowiska
  • organizacja szkolenia koordynatorów "Programu tworzenia sieci szkolnych klubów ekologiczno-wędkarskich"
  • współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Problemy Gospodarki Wodno-Ściekowej w Regionach Rolniczo-Przemysłowych (co dwa lata od 1992 roku)
  • współorganziacja dorocznego seminarium Woda, ścieki i odpady w małych miejscowościach województwa podlaskiego
 • Kilkanaście programów ogólnopolskich, w tym:
  • obsługa laureatów ogólnopolskiego konkursu "Piękna Wieś" na najlepiej zagospodarowaną w zakresie infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska i estetyki zagrodę, wieś, gminę
  • Ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny "Jak się krzątać, by świata nie sprzątać"
  • Ogólnopolski programu edukacyjnego "Kampania Ozonowa POLSKA 1997/98"
  • udział organizacyjny w programie "Rady na odpady"
  • kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu "Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody"
  • prowadzenie na szczeblu krajowym sekretariatu kampanii "Dzień bez Samochodu"
Home   |   O Fundacji   |   Działalność   |   Publikacje   |   Psycholog Konczelska   |   Kontakt
© Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2006